ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ψυχομετρία

Η Ψυχομετρία αποτελεί κλάδο της επιστήμης της Ψυχολογίας και σκοπός της είναι η μέτρηση των ανθρώπινων χαρακτηριστικών όπως η προσωπικότητα, οι τρόποι μάθησης, οι δεξιότητες κ.α. Για την μέτρηση των χαρακτηριστικών αυτών, ειδικοί επιστήμονες κατασκευάζουν ψυχομετρικά τεστ όπως αυτά που περιγράφονται πιο κάτω. Η διαδικασία κατασκευής ενός ερωτηματολογίου (στάθμιση) απαιτεί εξειδικευμένη μελέτη στον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του εργαλείου. Κάθε τεστ που παρουσιάζεται εδώ είναι μέρος της Ψυχομετρικής σειράς CAPS-ARISTON και έχει δημιουργηθεί και σταθμιστεί από την επιστημονική ομάδα της εταιρείας Computer Academy LTD με πολύ υψηλούς δείκτες αξιοπιστίας και εγκυρότητας, υϊοθετώντας διεθνώς εδραιωμένες θεωρίες της Ψυχολογίας.

Τα τεστ γίνονται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και ακολουθεί συμβουλευτική συνεδρία για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
aristonLogo

AΡΙΣΤΟΝ Candidates / Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Απευθύνεται σε άτομα από 12 ετών και άνω. Πρόκειται για ένα έμπειρο σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού το οποίο μέσα από την αναλυτική διερεύνηση ικανοτήτων/δεξιοτήτων, ενδιαφερόντων, και άλλων παραγόντων, προτείνει τις ειδικότητες που ταιριάζουν με τη δομή της επαγγλεματικής προσωπικότητας του ατόμου, αλλά και με τα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα. Η ανάλυση της επαγγελματικής προσωπικότητας γίνεται με βάση την Τυπολογική θεωρία του J. Holland, σύμφωνα με την οποία η επαγγελματική επιτυχία διασφαλίζεται όταν το άτομο επιλέγει επαγγελματικά περιβάλλοντα που ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του.
  • Μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου: Επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού, Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου, Πληροφορίες για Σχολές/Ειδικότητες
  • Φοιτητές: Επιλογή Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εύρεση τομέα εργασίας
  • Εργαζόμενοι: Επαναπροσδιορισμός Καριέρας

Συμπλήρωση Μηχανογραφικού

Με τη χρήση ειδικού λογισμικού, οι μαθητές ενημερώνονται από την πληρέστερη ηλεκτρονική βάση δεδομένων για όλα τα επαγγέλματα (μονογραφίες, επαγγελματικά δικαιώματα) και για όλες τις Σχολές των Ελληνικών ΑΕΙ-ΤΕΙ. Ταυτόχρονα, γίνεται αυτόματη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο μαθητής επιλέγει τις σωστές σχολές σύμφωνα με τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν και επιθυμεί να ασκήσει.

AΡΙΣΤΟΝ Learning Styles / Τεστ Μαθησιακού Προφίλ

Απευθύνεται σε άτομα από 7 ετών και άνω. Περιλαμβάνει τα τεστ των εγκεφαλικών ημισφαιρίων, των μαθησιακών τύπων και των μαθησιακών ικανοτήτων του ατόμου, από τα οποία ο σύμβουλος προτείνει εξατομικευμένες τεχνικές μελέτης σύμφωνα με το προφίλ του ενδιαφερόμενου. Με τον τρόπο αυτό, το άτομο υϊοθετεί αποτελεσματικές μεθόδους μάθησης και επιτυγχάνει την καλύτερη και ευκολότερη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου. Το τεστ αυτό απευθύνεται κυρίως σε μαθητές όλων των τάξεων και φοιτητές.

Συναισθηματική Νοημοσύνη & Ανάλυση Προσωπικότητας

Τα τεστ της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και της Ανάλυσης των Παραγόντων Προσωπικότητας απευθύνονται σε άτομα που επιθυμούν να προχωρήσουν σε βάθος τη διαδικασία της αυτογνωσίας τους. Στο γενικότερο τίτλο αυτό συμπεραλμβάνονται και άλλα τεστ, όπως αυτά της Αυτοεκτίμησης, της Εστίας Ελέγχου, της Ικανότητας Επικοινωνίας, της Ικανότητας Λήψης Αποφάσεων και της Ψυχοπαθολογίας.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close